www.uwgidsbijafscheid.nl

Arthur Nijsten: ‘Gids bij Afscheid’

Vindt u het ook zo moeilijk om te praten over een naderend afscheid ?

Denkt u misschien  “Dat kan ik mijn naasten niet aandoen”, en stelt u het gesprek telkens weer uit ?

Realiseert u zich wat het u en uw naasten kan brengen als u het gesprek wel samen durft aan te gaan ?

 

Als Gids bij Afscheid begeleid ik u op uw zoektocht om inhoud en vorm te geven aan het definitief afscheid nemen van uw naasten.

 

Ervaring leert dat wanneer het definitieve afscheid onafwendbaar nadert en dit onderkend en aanvaard wordt, dit de kwaliteit van de laatste levensfase aanzienlijk verhoogd. Als men nog onuitgesproken zaken met de naasten kan delen geeft dit degenen die achterblijven een goede basis voor de rouwverwerking.  

Uit mijn ervaring als Gids bij Afscheid is gebleken dat mensen zich vaak emotioneel terugtrekken in hun laatste levensfase. Zij slagen er daardoor niet altijd in openhartig over het naderende afscheid te praten met hun partner, kinderen, familie of vrienden. De ‘achterblijvers’ hebben dan na het definitieve afscheid vaak meer moeite om hun leven weer op de rails te krijgen dan mensen die de laatste periode wel in verbinding met hun geliefde partner, ouder of vriend hebben beleefd. 

Als uw Gids bij Afscheid kan ik u door middel van één of meerdere Gidsgesprekken tot steun zijn tijdens deze zoektocht naar een passend afscheid. 

Een Gidsgesprek brengt duidelijkheid en doet de zorgen omtrent de periode van afscheid en uitvaart vaak verdwijnen.
Enkele vragen die vaak gesteld worden zijn:

* Wat vind ik belangrijk om nog uit te spreken? Wat heb ik laten liggen en wil ik nog delen met mijn naasten ?

* Hoe kan ik met mijn naasten een goed, persoonlijk gesprek voeren waarbij ik mijn wensen omtrent het afscheid  en de uitvaart kenbaar maak, en tegelijkertijd de gevoelens en wensen van mijn naasten respecteer ?
* Hoe pakt men een uitvaart aan als de gang naar de kerk minder vanzelfsprekend is geworden ?
* Welke mogelijkheden zijn er rondom het zelf verzorgen en thuis opbaren van de overledene ?
* Kies ik voor begraven of cremeren en welke consequenties heeft deze keuze ?

* Wat kan de uitvaart gaan kosten en zijn er ook betaalbare alternatieven die net zo mooi en persoonlijk zijn ?

* Kunt u ons uitleg geven over onze uitvaartverzekering(en). Welke mogelijkheden kunnen wij hiermee kiezen? Kunnen wij ook een keuze maken voor een andere uitvaartondernemer en hoe werkt dat dan?

 

Na het Gidsgesprek krijgt u een verslag aan de hand waarvan u zelf heldere keuzes omtrent uw afscheid kunt maken. Met dit verslag kunt u een uitvaartondernemer zoeken die dit voor u kan uitvoeren.

 

Bij een Gidsgesprek kunnen overigens meerdere betrokkenen aanwezig zijn. Een gesprek samen met uw  naasten kan veel onduidelijkheden wegnemen en soms zelfs conflicten voorkomen. 

Het Gidsgesprek dat gemiddeld 2 a 3 uur in beslag neemt, indien nodig volgt een vervolg gesprek, kost 250,- incl. verslag. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de uitvaartrekening als u de uitvaart door Arthur Nijsten laat verzorgen. https://www.arthurnijsten.nl    

 

Wilt u een afspraak voor een Gidsgesprek of heeft u nog vragen,

neem dan vrijblijvend contact op met

Arthur Nijsten: 06 533 658 65